Černá jako uhel

Černá jako uhel
.

Jen pouhý nápis, ač hlavní součást Razítka , má sám o sobě pro jeho funkčnost nulový význam. Bez patřičné emulze, která pokryje nepatrnou vrstvou svrchní plochu písmen či znaků, si samotný nápis ani neškrtne, natož aby se na podklad otiskl. Taková emulze nemůže být bílá či bezbarvá, ale musí být na bílém místě „dopadu“ výrazně viditelná. Logicky se tedy k výrobě používalo temně černé barvy získávané ze tmy jako v pytli, kterou na rozkaz vyráběl chrabrý princ, syn krále Děloslava osmého a hned v těch pytlích ji dovážel chytrý princ, syn svého otce.

Kouzlo barev

Mnoho vody v řekách uteklo, než kdosi dostal pekelný nápad použít namísto pytlové jinou výraznou barvu. Na tehdejší poměry nebyla škála výběru barevnosti pravda moc široká. V podstatě se používalo pouze několik odstínů jediné, a sice červené barvy v rozhraní spektra sytosti dle skupin  A, B, AB či nula a kontrastu Rh+ nebo Rh -, ale z hlediska novátorství, to byl i tak neskutečný krok kupředu. Úplně první razítkování v barvě!!. Pro tuto originalitu a zvláštnost byly takto značkovány výhradně dlužní úpisy a smlouvy o zástavě. Ano, jen kdo upsal duši peklu, měl tuto dohodu stvrzenou otiskem prstu potřísněném vlastní krví v pravém dolním rohu dokumentu.

.
Černá jako uhel
4.7 (93.33%)3
.