Nárok na odpočinek

Nárok na odpočinek

Blížíte se k věkové hranici, se kterou je spojený odchod do důchodu? Možná jste si už dopředu zjišťovali, ke kterému dni máte nárok na odpočinek. Sami jste si počítali, jaký finanční obnos budete pobírat, nebo jste si s touto problematikou nechali poradit od odborníků. Mějte však na paměti, že pobírat starobní nebo jakýkoliv jiný důchod, nezačínáte automaticky k danému dni.

Je nutné dopředu zažádat

Abyste se mohli zařadit mezi penzisty, je nutné splnit jednu základní podmínku. Je nutné si dopředu zažádat na okresní správě sociálního zabezpečení. Kdy můžete žádat? Vyřizovat můžete začít nejdříve čtyři měsíce před daným datem. Zde bude úřednici zajímat zejména vaše datum narození a počet dětí u žen. Požadavků na výpočet finanční částky je celá řada, proto je nutné se dopředu důkladně informovat a získat tak vše, na co máte nárok.