O vzestup šperkařského umění se zasloužil Karel IV.

O vzestup šperkařského umění se zasloužil Karel IV.

Šperkařství má v našich končinách dlouhou a skutečně bohatou historii. Jedním z důvodů byla bohatá naleziště drahých kovů na mnoha oblastech našeho území. K tomu se přidala zručnost a šikovnost českých řemeslníků a originální, a především žádané kousky, oslňovaly nejen obyvatele Českých zemí, ale také prorazily do světa. Archeologické nálezy dokládají, že už v devátém století byla výroba šperků na velice vysoké úrovni. Poté začaly vznikat cechy, které pozvedly umění zlatnických mistrů o další level.

České šperkařství je uznáváno po celém světě

O rozmach českého šperkařského umění se zasloužil ve čtrnáctém století císař Karel IV., který byl obdivovatelem tohoto nevšedního řemesla. Právě tento panovník (tehdy ještě jako následník trůnu) nechal vyrobit roku 1346 slavnou Svatováclavskou korunu, kterou obdivuje celý svět. Zlatnické a šperkařské umění je na vysoké úrovni i v současné době. Svědčí o tom bohatá nabídka kvalitních, vkusných a originálních šperků z drahých kovů, které vycházejí z českých dílen. Ať už se jedná o prsteny, náhrdelníky, náušnice nebo celé soupravy.