Slast až za hrob

Slast až za hrob

Při sexuálních hrátkách ve dvojici je velmi důležité, aby partner uměl vždy přesně odhadnout maximální možnou míru přidušení. Pokud se dýchání neobnoví včas, nastává buď smrt, nebo ochrnutí mozku. Z neopatrného partnera je pak snadno vrah, z druhého pak oběť.

Autoerotické asfyxie

Je to jednoznačně nejvíce riziková a nejméně bezpečná sexuální praktika, protože ten, kdo se sám přidušuje, ztratí snadno kontrolu nad svým chováním a pak často nedokáže obnovit přísun kyslíku do svého těla. Jednou z nejslavnějších obětí byl český skladatel František Kotzwara, podle kterého se tato deviace někdy označuje též jako „kočwarismus“. Ten si 2. září 1791 takto způsobil sám smrt a to v Londýně při návštěvě u prostitutky. Poslední dobře známou obětí je americký herec David Carradine. Ten hrál například v seriálu Kung-fu:Legenda pokračuje či ve dvojdílném filmu Kill Bill. Udušením vlastním přičiněním zemřel 3. června 2009. Z tohoto úhlu pohledu je přidušení pomocí poppersu mnohem méně rizikové.