Součástí naší nabídky je i čištění spirálami

Součástí naší nabídky je i čištění spirálami

Pro příznivý průběh čištění kanalizace je nutné zajistit, aby terén nad potrubím, na kterém se provádí kontrola byl přístupný. Přenosný zdroj elektrického proudu se připojí svorkami dvou kabelů na plášť potrubí ve dvou kontaktních bodech tak, aby potrubí mohlo být v tomto úseku „krok za krokem“ podrobeno kontrole. Standardní délka kontrolovaného „kroku“ je jeden metr.
Při vnitřní čištění kanalizace se zabýváme zejména geometrickou kontrolou (místní změny tloušťky stěny potrubí, prohlubně v potrubí, poloměry oblouků potrubí, kontrolují se ohyby potrubí, jiné deformace vnitřního průřezu potrubí) a kontrolou stavu potrubí

Součástí naší nabídky je i čištění spirálami – tyčí.

Prohlížecí programy a výsledky čištění kanalizace jsou k dispozici v digitalizovaném formátu.