Vysoce toxický po požití

Vysoce toxický po požití

obsahují ve svém složení nitrity, amylnitrit a alkylnitrity. Ty působí stejně jako nitráty, způsobují rozšíření cév a snížení krevního tlaku. Nepatří do kategorie omamných a psychotropních látek ani drog, ale patří mezi nebezpečné hořlaviny a léčiva.
Těkavé látky obsažené v poppers procházejí přes plíce do mozku, nemetabolizují se v játrech. Mají za následek účinek na centrální nervovou soustavu. Následují pocity euforie a omámenosti. Lze je regulovat hloubkou dýchání. Při dýchání poppers přicházejí pocity vzrušení, uvolnění hladkého svalstva a navalí se krev do hlavy.
Poppers vás naplní mladistvou energií a otevřou vám nové obzory. Působí již v nepatrných dávkách. Nejde tedy o efekt, jako mají například ředidla, ale doprovází je také pocit dobré nálady, vzrušení a euforie.