Zkuste tvořit efektivně nové projekty

Zkuste tvořit efektivně nové projekty

Již není potřeba trávit nadbytečný čas s tím, že budete muset složitě plánovat projekty. Je pravdou, že sice to bude také vyžadovat nějakou prvotní akci, ale to není proti tomu, když se musí projekt sledovat a realizovat krok za krokem. S APU virtuálním projektantem to půjde efektivněji bez další jiné pomoci. Šetří čas, efektivně plánuje a nakonec dodrží termín realizace a předání zakázky.

Jak vytvořit projekt s APU?

  • Dáte vytvořit projekt, který si pojmenujete nebo označíte štítkem.
  • Přiřadíte kategorii, kam se bude nejlépe hodit, termíny, které jsou dostupné, a znáte je.
  • Tlačítko „lidé“ zase pomůže určit, kdo bude na projektu pracovat a s nimi se musí APU seznámit, podle toho jim zadá odpovídající práci a rovněž časové limity.
  • Můžete zadat ještě další možnosti a poté vytvořit projekt.
  • Lze ještě pokračovat v různých úpravách, ale předně teď začne přebírat projektové řízení někdo rychlejší.

APU přebírá projekt a rozjíždí rychlou akci. Během pár sekund je v nabídce celkový projekt a poté se dá začít pracovat. V nabídce je aktuální stav projektu, který se dá průběžně sledovat, případně filtrovat. Již teď je zřejmé, že se jedná o efektivní ekonomiku.