Příjemná zima

Příjemná zima

Zima je roční období, které skýtá mnoho potěšení zejména dětem. Alespoň v případě, že začne trochu mrznout a napadne sníh.Je to také období čerstvého čistého vzduchu – alespoň mimo průmyslové oblasti, větší města a menší obce, kde se ještě často topí pevnými palivy a do vzduchu se tak dostává větší množství popílku a oxidů dusíku.Přesto i zima bez sněhu a mrazu může být velice příjemná a radostná. Musí se o to ale člověk trochu postarat sám, když to příroda prostě fláká.

Domácí pohoda

V zimách krutých i mírných je třeba doma přece jen topit. Od plynových kotlů ústředního topení je v poslední době patrný příklon mnohých uživatelů, zejména rodinných domků, k topení opět pevnými palivy, respektive dřevem. Jaký by ale mělo význam dřevo v kotli ústředního topení, že? Proto je patrný příklon otevřeným ohňům. Klasické a nepříliš výkonné krby však dnes nahrazují mnohem dokonalejší krbová kamna, která spojují výhody jak otevřených, tak uzavřených topidel.